הרשמה למרוץ בנימין

נבחרות נוער מהישובים במירוץ תחרותי שיתקיים בתאריך 28/6 ט"ו תמוז. 

משימות אתגריות, חידות היגיון ויידע להכרות עם ארץ בנימין. 

מספר המקומות מוגבל ל20 בני נוער מיישוב. 

עלות למשתתף 75 ₪ ו1000 ₪ ליישוב משתתף.

ההרשמה תיסגר בתאריך 13/6 ל' סיוון.

נהלי ביטול השתתפות:

ביטול השתתפות שבוע מראש, התשלום יוחזר. ביטול השתתפות 5 ימים לפני יום האירוע עד 48 שעות לפני האירוע חיוב של 50% מהעלות. ביטול השתתפות 48 שעות לפני האירוע , חיוב של 100% מהעלות.

 

מירוץ בנימין

נבחרות נוער מהישובים במירוץ תחרותי! משימות אתגריות, חידות היגיון ויידע להכרות עם ארץ בנימין. מספר המקומות מוגבל ל20 בני נוער מיישוב. עלות למשתתף 70 ₪ ו1000 ₪ ליישוב משתתף. המירוץ יתקיים בתאריך 28/6 ט"ו תמוז. ההרשמה תיסגר בתאריך 13/6 ל' סיוון.