שאלון לדוברי צח"י ודוברי היישובים

לקראת בניית התכנית הדו-שנתית בהכשרה המקצועית לדוברים, חשוב לנו לשמוע על הצרכים שלכם בתחום הכשרה. אנא מלאו את השאלות הבאות:

האם גם דובר צח"י * שדה חובה
כמה שנים אתה בתפקיד? * שדה חובה
האם יצא לך לתפקד כדובר בעת אירוע חירום? * שדה חובה
האם יש ביישוב צוות שמתפקד יחד אתך? * שדה חובה
מתוך הנושאים האלה, מה מעניין אותך לשמוע בהכשרה מקצועית: (בחר שניים) * שדה חובה