מליאת המועצה – כל מה שצריך לדעת לקראת בחירות 2018 – מועצה אזורית מטה בנימין

מה זאת מליאת המועצה?

מליאת המועצה היא הגוף הציבורי המנהל את המועצה. המליאה מורכבת מנציגי הישובים בבנימין, הנבחרים ע"י התושבים באופן ישיר  ופועלים ללא שכר במהלך קדנציה של 5 שנים.

מליאת המועצה נפגשת פעם ב-6 שבועות ובישיבותיה היא דנה בנושאים העומדים על סדר יומה של המועצה, מאשרת תקציביםועוד. בנוסף חברי המליאה מעלים ודנים בסוגיות מהותיות העוסקות במדיניות המועצה בתחומי פעילותה השונים, מקבלים החלטות ומפקחים על יישומן.

תפקידם של חברי המליאה להרים מבט מעבר לצרכי הישוב שלהם ולראות את מכלול השיקולים של המועצה וכלל הישובים. חברי המליאה, המביאים לדיון נקודות מבט שונות ומגוון תפיסות עולם המייצגות את פסיפס האנשים, הצרכים והדעות בישובי המועצה, פועלים יחד לקדם את פעילות המועצה לרווחת תושבי בנימין כולם.

היכולת המרכזית של חברי המליאה לקדם נושאים היא באמצעות ועדות המועצה, המורכבות מחברי מליאה, אנשי מקצוע רלוונטיים ונציגי ציבור נוספים, בהתאם להחלטת המליאה.

 

ועדות המועצה

ועדות המועצה הן למעשה הפורום הציבורי-מקצועי של הרשות. זוהזירה בה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים לדיון מקצועי וקבלת החלטות המקדמות את מדיניות המועצה בתחומים השונים.

הוועדות הן הזירה בה יכול נבחר הציבור לפעול, להשפיע ולבקר תוך שהוא מביא לידי ביטוי גם את הכשרתו המקצועית, נסיונו ותפיסת עולמו/ה.

ישנן ועדות חובה שהמועצה מחוייבת לקיים כמח חוק וישנן ועדות רשות שהמועצה בוחרת להקים על מנת לקדם נושאים חשובים. כיום פועלות הוועדות הבאות:

הנהלת המועצה – המתכללת את עבודת כלל הוועדות ומפקחת על יישום החלטותיהן

ועדת כספים – תת ועדה בתוך ועדת ההנהלה

הנהלת המתנ"ס

ועדת בטחון, מל"ח ומשנה לפס"ח

ועדת הנצחה לנרצחי פעולות טרור

וועדת חינוך

וועדת הנחות ארנונה - ועדת חובה

ועדת משנה לתכנון ובניה – ועדת חובה

וועדת תיירות

וועדת מכרזים

ועדת ביקורת - ועדת חובה

ועדת איכות הסביבה - ועדת חובה

ועדת משנה לתמיכות

ועדת מילגות

ועדת תעסוקה

ועדת ישובים

ועדת כספים

ועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול – ועדת חובה

מידת השפעתן של הוועדות תלויה בחברי הועדה, בכישוריהם, ביוזמתם, בהתמדתם. חבר/ת ועדה חרוץ/ה ומוכשר/ת יכול/ה להשפיע בצורה משמעותית על מדיניות המועצה ופעילותה. זכינו ובשנים האחרונות ועדות המועצה יזמו וקידמו החלטות משמעותיות, שהשפיעו בצורה ישירה על הנעשה בשטח.

פרטים נוספים על עבודת הועדות ופרוטוקולים ניתן למצוא באתר המועצה: http://binyamin.org.il/melia/?sub=vaadot

 

מי הם חברי המליאה?

חברי המליאה נבחרים ע"י תושבי בנימין באופן ישיר, כל נציג ע"י תושבי הישוב (או אזור הבחירה) בו הוא מתגורר. שימו לב, בבנימין ישנן שכונות המתפקדות ברמת היום-יום  באופן נפרד מישוב האם שלהן (כולל ניהול ע"י אגודה שיתופית), אך אין בכך די על מנת לזכותן בנציג במליאת המועצה. ע"פ חוק, רק שכונות/ישובים  שהוגדרו כאזור בחירה על ידי משרד הפנים יכולות לשלוח נציג שלהן למליאת המועצה.

הישובים הזכאים לנציג/ה במליאה בבחירות הקרובות:

אדם  - גבע בנימין – 2 נציגים

אלון

בית חורון

גבעון החדשה

גני-מודיעין

דולב

חשמונאים

טלמון

כוכב השחר

כפר האורנים

כוכב יעקב

כפר אדומים

מבוא חורון

מכמש

מעלה לבונה

מצפה יריחו

מתתיהו

נווה צוף

נופי פרת (נמצא בהליך קבלת אישור משרד הפנים)

נחליאל

נילי

נעלה

נריה

עטרת

עמיחי

ענתות

עלי

עפרה

פסגות

רימונים

שבות רחל

שילה

תל ציון

 

 

מי יכול/ה להתמודד על מקום במליאה?

  • תושב/ת אשר שמו רשום בפנקס הבוחרים של אותו אזור
  • ביום הגשת מועמדותה/ו מלאו לו/לה 21 שנים ומעלה
  • מקום מגוריה/ו הקבוע, ביום הגשת המועמדות, הוא בתחום אותו אזור
  • אינה/ו עובד/ת המועצה במשכורת. (עובד/ת מועצה המעוניין/ת להתמודד, יגישו הודעה על יציאה לחל"ת לא יאוחר מיום 31.8.18)
  • אם הוא/היא עובד/ת המדינה במשכורת – עבודתו/ה אינה קשורה בעניני המינהל המחוזי או השלטון המקומי, ואין היא עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות המדינה ובין תפקידיו כחבר המועצה.
  • אם היא/הוא עובד/ת במשכורת ברשות מקומית אחרת - אין התפקיד האמור עלול להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו/ה בשירות הרשות המקומית האחרת ובין תפקידיו/ה כחבר/ץהמועצה.
  • הוא/היא אינה/ו מנוע/ה מכך לפי סעיף 11 לחוק יסוד: השפיטה, סעיף 18 לחוק הדיינים, תשט"ו-1955, סעיף 15 לחוק הקאדים, תשכ"א-1961, או סעיף 21 לחוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ"ג-1962
  • הוא/היא לא הוכרז/ה פסול דין לפי סעיף 8 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962
  • הוא/היא לא הוכרז/ה פושט/ת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, ואם ניתן לו צו שחרור החלטי לפי הפקודה האמורה או צו המבטל את ההכרזה, משום שחובותיו שולמו במלואם - עברו שנתיים ממועד מתן תוקף לצו כאמור.
  • לא הורשע/ה בעבירה שיש עמה קלון.

 

איך מתמודדים?

הגשת מועמדות ביום רביעי, יז' תשרי התשע"ט  26.9.18 וביום חמישי, יח' לתשרי התשע"ט 27.9.18  לועדת הבחירות במועצה.

עם הגשת המועמדות על כל מועמד/ת להגיש רשימת חתימות של  2% ממספר בעלי זכות הבחירה באזור הבחירה (לפחות 5)  מתוך פנקס הבוחרים. מומלץ להשיג יותר חתימות מהנדרש, למקרה של פסילת חתימות  מסיבות שונות.

פרטים אודות טפסי ושעות ההגשה יפורסמו ע"י ועדת הבחירות ביום 13.9.18.

הבחירות יתקיימו ביום שלישי, כא' חשון התשע"ט 30.10.18

 

במקרה של סתירה בין המידע המופיע כאן ללשון החוק, לשון החוק היא הקובעת.

 

לקראת בחירות 2018 הנהלת המועצה קוראת לנשים להצטרף למעגל העשיה וההשפעה ולהתמודד על מקום במליאת המועצה. לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל:kidumnashim@binyamin.org.il או חפשי בפייסבוק: "משפיעות בבנימין"