מתן סיוע בגין פינוי עמונה ותשעת הבתים בעפרה

 

תבחינים למתן תמיכות לתושבי עמונה ותשעת הבתים בעפרה

טופס תביעה מתן סיוע בגין פינוי עמונה ותשעת הבתים בעפרה

יש לשלוח את הטפסים לדואר אלקטרוני Amona@binyamin.org.il