טופס ויתור על בעל חיים - טופס מקוון

יש להעלות תמונה שלא תעלה על 1.5M
אנא מלא כתובת מלאה כולל ישוב
אני (שפרטיי רשומים לעיל) מוסר את בעל החיים שפרטיו רשומים לעיל לרופא וטרינר של רשות מקומית מועצה אזורית מטה בנימין.
אני מצהיר כי מעת מסירת בעל החיים הנ"ל לא תהיה לי כל זכות עליו כולל קבלת מידע אודותיו. ידוע לי כי הרופא הווטרינר של הרשות המקומית או של הארגון למען בעלי חיים רשאי למסרו לאחר או להמיתו, הכל לפי שיקול דעתו.
אני מצהיר כי בעל החיים לא נשך/שרט במשך עשרה ימים שקדמו למסירתו
Browser not supported