צוות מרכז צעירים בנימין

מנהלת מרכז הצעירים: נתניה הבר

טלפון: 0546434838

דואר אלקטרוני:  tzeirim@m.binyamin.org.il

רכז חיילים משוחררים: גל לוי

טלפון: 0523141912

דואר אלקטרוני:  tzeirim2@m.binyamin.org.il

עו''ס תכנית "מרחב לקידום בתעסוקה": רוני מזעקי שפרן

טלפון: 052-5666158

דואר אלקטרוני:  ronims@binyamin.org.il

עו"ס יתד: יעל הלל

טלפון 052-5666276

דואר אלקטרוני: yaelh@binyamin.org.il

עו"ס יתד: אסף חורש

טלפון: 054-9807709

דואר אלקטרוני: choreshas@binyamin.org.il

רכזת מלגות: רבקה כהן

טלפון: 0528501081

דואר אלקטרוני:  tzeirim1@m.binyamin.org.il

רכז שיווק ותקשורת: ישי קופרמן

טלפון: 0532731513

דואר אלקטרוני:  yishaycopp@gmail.com