ביטול רישום גנים

טופס זה מיועד לתלמידים אשר מבטלים את רישומם ממוסד חינוכי במועצה ועוברים למוסד מחוץ למועצה.

 לביטול רישום ביסודי ועל יסודי לחצו כאן

גם בקשה לאישור לימודי חוץ ניתן להגיש ישירות באתר מועצה באופן מקוון. לחצו כאן לטופס אישור לימודי חוץ.

ביטול רישום בגנים

שנת עזיבה * שדה חובה