טופס זה מיועד לתלמידים אשר מבטלים את רישומם ממוסד חינוכי במועצה ועוברים למוסד מחוץ למועצה.

 לביטול רישום ביסודי ועל יסודי לחצו כאן

גם בקשה לאישור לימודי חוץ ניתן להגיש ישירות באתר מועצה באופן מקוון. לחצו כאן לטופס אישור לימודי חוץ.

ביטול רישום בגנים

שנת עזיבה
שנת עזיבה * שדה חובה

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד רישום בטלפון 02-9977200 או r.educ@binyamin.org.il