טופס זה מיועד לתלמידים אשר מבטלים את רישומם ממוסד חינוכי במועצה ועוברים למוסד מחוץ למועצה.

פרטי ההורה

 

 

פרטי הילד

 

פרטי הבקשה

שנת עזיבה (חובה) שדה חובה

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד רישום בטלפון 02-9977200 או r.educ@binyamin.org.il