על אגף שפ"ע

מנהל האגף

יאיר וייס
 

דוא"ל: yairw@binyamin.org.il

 

אגף שפ"ע אחראי על נושא "שיפור פני המועצה".

האגף מרכז תחתיו את המחלקות הבאות:

 מחלקת תשתיות זורמות

מחלקת פינוי אשפה

מחלקת כבישים ולוגיסטיקה

מחלקת חשמל