מכרזי החברה הכלכלית

מכרז לביצוע ע"ע ופירוקים לצורך הקמת בית ספר ממ"ד אוהל שילה בªות מגרש 3000 ואולפªת שילה מגרש 3001

חוברת המכרז

תכנית עבודות עפר

חתכים קרקע

תכנית פירוקים

פרוטוקול סיור קבלנים למכרז 17/19 ע"ע ופירוקים שילה

מכרז מנכ"ל

מכרז למנכ"ל לחברה הכלכלית

שאלון למועמד - מנכ"ל לחברה הכלכלית

מכרז למתן שירותי אדריכלות

מכרז פומבי מס' 15/19 למתן שירותי אדריכלות

מכרז מסגרת אדריכלות- הודעה על שינוי תנאי מכרז ומענה לשאלות המשתתפים