אורלי לוי
מנהלת מדור לוגיסטיקה ואחזקת מבני מועצה
02-9977209
153-2-9977209
חני לביא
מנהלת מדור רווחת העובד
02-6492742

 

טופס בקשת שירות לעובד לאחזקת מבני המועצה

לקניות/ארגון אירוע מיקום האירוע
אנא פרט את הבקשה לדוג' רשימת קניות, סוג התקלה והאם חוזרת על עצמה, תאריך האירוע וכד'