בקשה לאישור לימודי חוץ מיועדת לתלמיד המבקש ללמוד במוסד חינוכי מחוץ לבנימין על פי אזור הרישום.
הבקשה עוברת תהליך אישור לפי קריטריונים של משרד החינוך.

  • במידה והבקשה תואמת את אזור הרישום יקבל התלמיד אישור כולל זכאות לאגרת לימודי חוץ.
  • במידה והבקשה אינה תואמת את אזור הרישום אך מתאימה למדיניות משרד החינוך/המועצה יקבל התלמיד אישור ללא זכאות לאגרת לימודי חוץ.

לפרטים נוספים: אתי בן שמעון  eti@binyamin.org.il

להגשת בקשה מלאו את הטופס:

פרטי ההורה

 

פרטי התלמיד

 

פרטי הבקשה