על מחלקת איכות השירות

מנהלת המחלקה

דקלה יקותיאלי

טלפון: 02-9700681

דוא"ל: dikla@binyamin.org.il

פקס: 153-2-9977105

 

מחלקת איכות השירות אחראית על מתן שירות איכותי לתושבי בנימין.

מטרות המחלקה:

  • יצירת ערוצי שירות מגוונים ואיכותיים עבור תושבי בנימין. ערוצים דיגיטליים, טלפוניים, פרונטליים תוך טיוב תהליכי העבודה של המחלקות והגדרת זמני טפול לכל שירות שניתן ע"י מחלקות המועצה.
  • יצירת תפישת שירות, הטמעת אסטרטגיית השירות של המועצה וערכיה, קיום הדרכות שירות ויצירת שפה שירותית בקרב עובדי המועצה.

באחריות המחלקה התחומים הבאים: