מכירת חמץ רבנות מטה בנימין

בעקבות סגירת חלק מבתי הכנסת עם התפרצות מגפת הקורונה, אנו ממליצים לא להסתכן ולא לסכן אחרים ביציאה מהבית לצורך מכירת החמץ.

פתחנו את אפשרות מכירת החמץ באינטרנט, כדי להקל עליכם בביצוע המכירה.

מכירת החמץ באתר אושרה ע"י רבני מטה בנימין.

נא לשים לב, כדי להשלים את הליך המכירה יש צורך ברישום כתובת הדוא"ל ומספר טלפון נייד או בבית המוכר.

המכירה מתבצעת רק לתושבי ישראל ובמקומות בישראל.

אם החמץ הנמכר נמצא בכתובות שונות – לכל כתובת דרוש טופס נפרד.

הפרטים הנדרשים בטופס הם של בעל החמץ ולא של השליח הממלא עבורו את טופס המכירה.

 

הרשאה למכירת חמץ

 

אנו הרשומים מטה בטופס זה מייפים באמצעות אתר המועצה הדתית מטה בנימין את כוחם  של הרב יהונתן בלס והרב אחיקם הלוי  שליט"א  נציגי הרבנות והמועצה הדתית מטה בנימין וכל מי שימונה לכך על ידם למכור, עבורנו או עבור מי שאנחנו ממלאים את הטופס בשליחותו, את כל מיני החמץ שלנו אשר נמצאים עמנו עתה ואשר ירוכזו ויונחו במקומות המצוינים בטופס זה וכן כל מוצרי חמץ אשר יבואו לרשותנו בבתינו, ובגבולנו, ובמקומות אחרים עד יום רביעי, י"ד ניסן תש"פ (8.4.2020), עד השעה 10:00 בבוקר. ידוע לנו, כי המכירה לנוכרי תתבצע בע"ה ביום רביעי, י"ד ניסן תש"פ.

ייפוי הכוח הוא למכירת החמץ וכן להשכרת מקומו של החמץ אליו רשאי  הקונה להיכנס לשם נטילת החמץ שנמכר לו (לאחר הודעה מראש לטלפון שלנו שאת מספרו נרשום בטופס זה) .

המכירה עפ"י כל הדברים והתנאים האמורים בשטר המכירה של הרבנות והמועה"ד מטה בנימין עם הקונה בכל האופנים שיהיו בלא טענות ותלונות ודין ודברים שבעולם. והננו סומכים על השומא של מיופי הכוח שלנו או נציגם בכל דבר, אפילו יפחיתו הרבה מן המחיר השווה וגם הרשות בידם לזקוף את המחיר במלווה על הקונה. עשייתם כעשייתנו ולא נוכל לומר להם "לתיקוני שדרנוכם ולא לעוותי".

כל זה נעשה ברישומנו בטופס המחייב הזה ובאופן היותר מועיל עפ"י התורה. ולראיה, הננו מצרפים את שמנו, כתובתנו ומספר הטלפון שלנו ליפוי כח זה.

שימו לב - יש למלא את הטופס עד י ום שלישי, י"ג ניסן תש"פ (7.4.2020), עד השעה 11:00 בבוקר

מכירת חמץ רבנות מטה בנימין

האם מדובר במכירת חמץ עבור עסק? * שדה חובה
במידה והינך עסק וברצונך לקבל אישור על מכירת חמץ, אנא מלא את שם העסק