דיווח תושבים על מסרונים שגויים בנושא קורונה

מועצה אזורית בנימין מנסה לסייע לתושבים שקיבלו מסרונים המורים להם להיכנס לבידוד ע"פ איכון הפלאפון והם בטוחים שפרטי האיכון שגויים. מדובר בתופעה כלל ארצית.

שימו לב! קיימת חובה חוקית לציית להוראות הבידוד שנשלחו בהודעות אלו. המועצה פועלת בשבוע האחרון מול הדרגים הגבוהים ביותר כדי למצוא פתרון. לשם בחינת העניין ונסיון לפתור את הבעיה אנו אוספים את המידע הנצרך לכך.

יש למלא את מספר הטלפון אליו התקבלה ההודעה. יש למלא מספרים בלבד.
אני מצהיר כי אני תושב בנימין והפרטים שמסרתי נכונים ומדוייקים * שדה חובה