בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 5), התש"ף 2020, הותרה פתיחתם של עסקים הנמנים על רשימת תחומי העיסוק  המפורטת בתקנות אלו, בכפוף להגשת תצהיר בעל העסק אשר במסגרתו מתחייב בעל העסק כי מתקיימים בעסק כל התנאים הנדרשים בתקנות.

אנו במועצת בנימין יודעים שעבור בעלי העסקים התקופה הזו קשה ומאתגרת במיוחד ומשתדלים להקל, להנגיש ולסייע במה שניתן.

תוכלו להפיק כאן באופן מקוון את ההצהרה שלכם הנדרשת לפתיחת העסק.

לנוחיותכם מצ"ב הקישורים הבאים:

תקנות שעת חירום נגיף קורונה תיקון 5 מיום 19.04.2020

רשימת ענפי מסחר שיכולים לחזור לפעילות- פרסום משרד האוצר מתאריך 18.4.20 

התו הסגול למקומות עבודה- פרסום משרד האוצר מתאריך 18.4.20

התו הסגול לחנויות מסחר- פרסום משרד האוצר מתאריך 18.4.20

אוגדן שאלות ותשובות- משטרת ישראל – תאריך עדכון 20.4.20

 

טופס הצהרה מקוון לקבלת תו סגול לחנויות מסחר

 

האם מדובר במפעל או חנות? * שדה חובה
אנא מלאו מספרים בלבד
Browser not supported