מידע בנושא פטור מארנונה לעסקים בשל משבר קורונה

ביום 21/04/2020 פורסמו  ונכנסו לתוקף תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2) התש"פ 2020.

התקנות מאשרות מתן פטור מארנונה לתקופה שבין 01/03/2020 ועד 31/05/2020 לעסקים העונים לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הפנים.  מועצה אזורית מטה בנימין תפעל ליישם את החלטות הממשלה ולהעניק את הפטור באופן אוטומטי לכל בעלי העסקים העונים לקריטריונים אלו.

להלן פירוט על אופן ביצוע הפטור האמור על ידי מחלקת גביה:

ראשית יודגש שחיוב הארנונה הינו שנתי, ומועד תשלום הארנונה לשנת 2020. את הארנונה ניתן היה לשלם מראש, או לשלמה ב- 12 תשלומים חודשיים נושאי מדד והצמדה.  

  1. עסק הזכאי לפטור ושילם את הארנונה לשנת 2020 מראש יזוכה בגין שלושה חודשים ויקבל החזר כספי בהתאם לפרטי חשבון הבנק המופיעים במחלקת גביה.
  2. עבור עסקים הזכאים לפטור ומשלמים את הארנונה בתשלומים חודשיים:
  • בגין חודש מאי 2020 לא יבוצע חיוב ויינתן פטור.
  • עסק ששילם כבר את חודשים מרץ ו/או אפריל, יבוצע קיזוז בגין חיובי ארנונה  עתידיים.
  • עסק שלא שילם את חודשים מרץ ו/או אפריל – יקבל פטור בגין חודשים אלה.

חשוב לציין כי ההחזר הכספי / קיזוז מחודשים עתידיים יינתן רק עבור עסקים להם אין יתרת חוב מתקופות קודמות.

להלן שאלות ותשובות נפוצות:

  • האם עלי לפנות למחלקת גביה על מנת שאקבל את הפטור? לא. הפטור ניתן באופן אוטומטי לעסקים העונים על הקריטריונים בתקנות כפי שנקבעו על ידי משרד הפנים. רשימת בעלי העסקים הזכאים לפטור יפורסמו באתר המועצה.
  • איך אני יודע אם העסק שלי כלול בפטור? משרד הפנים פרסם את העסקים הזכאים לפטור בתקנות, התקנות יפורסמו באתר המועצה.   
  • אם שילמתי בהוראת קבע את חודשים מרץ ו/או אפריל, האם אני מקבל החזר כספי?  יבוצע ביטול חיוב בהתאם לתקנות ובמידת הצורך יבוצע קיזוז מחובות קודמים או זיכויים מחיובים עתידיים.  
  • האם יינתן פטור על אגרת שמירה ו/או על אגרת פינוי אשפה?  לא, כרגע אין החלטה כזו. הפטור ניתן על חיובי הארנונה בלבד.
  • אם לא קיבלתי את הפטור ואני חושב שמגיע לי, למי עלי לפנות? יש לשלוח פניה באמצעות דוא"ל למנהלת מחלקת גבייה במייל:  mirim@binyamin.org.il ולפרט את מהות הבקשה. מחלקת גביה ואגף נכסים והכנסות יבחן את הבקשה בהתאם לתקנות.

 

אנו יודעים שבתקופה זו יש משבר אמיתי בכלכלת המשק ושחלק גדול ממנו נופל על הכתפיים שלכם, בעלי העסקים. נבקש לחזק את ידיכם בשעה זו. אתם חשובים לנו, ואנו במועצה עושים ככל שניתן כדי להקל ולסייע לכם במסגרת האפשרויות.