הורים יקרים,
בהתאם להנחיות משרד החינוך, על כל הורה למלא הצהרת בריאות לילדיו עבור כל יום לימודים.
להלן טופס הצהרה לפי סעיף 2(ב)(3)(ד) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך)(הוראת שעה), התש"ף 2020
 
פרטי התלמיד

 

אני מצהיר כדלהלן: (חובה) שדה חובה

* למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת

 

פרטי ההורה

 

Browser not supported