מדור MIS

מנהלת המדור

רות נוטוקוביץ

טלפון: 029700684

דואר אלקטרוני: ruthn@binyamin.org.il

המדור אחראי על הטמעת השימוש במערכת הGIS ככלי לקבלת החלטות.

תחומי עיסוק מרכזיים:

1.     איסוף והנגשת נתוני GIS מוניציפליים ליחידות המועצה, מזכירויות הישובים ולתושבים.

2.     ניהול ותפעול אתר הGIS המועצתי - https://v5.gis-net.co.il/v5/Mbinyamin

3.     ליווי הליך מתן שמות רחובות ומספרי בתים