פרסום טיוטת צו ארנונה 2021 ( מועצה + ועדים מקומיים)

פרסום לידיעת הציבור של טיוטת צו הארנונה של המועצה לשנת 2021: