אתר התו הסגול
https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/

מי שעדיין לא מילא תצהיר של עמידה הנחיות לפי התו הסגול מתבקש לעשות בקישור המצורף
https://binyamin.org.il/6963/

בנוסף
יש להתעדכן באופן קבוע באתר לגבי מגבלות הקורונה
https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/news/ns11.aspx

סימולטור תו סגול לקבלת תנאים לסוג העסק שלך
http://apps.moital.gov.il/tavsagol-simulator/

קישור הצטרפות לקבוצה
https://chat.whatsapp.com/I3NnpfpxNpyC5ZEs874Kci