טבלת אנשי קשר - מחלקת חינוך על יסודי
שם תפקיד טלפון נייד/פקס מייל
שירה הראל מנהלת מדור חינוך על יסודי 9977103- 02 1532-9977103 harels@binyamin.org.il
אתי בן שמעון מזכירת מחלקת על יסודי 02-9700645 153-2-9977103 eti@binyamin.org.il