המסמכים שיש לצרף לטופס בקשת ההנחה על בסיס הכנסות הינם: 

 • תדפיסי בנק מלאים מכל חשבונות הבנק לחודשים אוקטובר – נובמבר – דצמבר שנה קודמת להגשת הבקשה.
 • שכירים – תלושי שכר של כל הדיירים בבית מעל גיל 18 של כל שנת  2020 או של שלושת החודשים אוקטובר / נובמבר / דצמבר 2020.
 • עצמאים – שומה שנתית אחרונה (מומלץ להגיש את השומה של שנת 2020)
 • אברכים – אישור לימודים עדכני מקורי + גובה מלגה + שעות לימוד + אישור מעסיקים מביטוח לאומי
 • סטודנטים – אישור עדכני + תכנית לימודים + אישור מעסיקים מביטוח לאומי
 • גרוש/ה – הסכם מזונות חתום ע"י בית משפט / קצבת מזונות מביטוח לאומי
 • תושב חדש – אישור ממקום מגורים קודם על הפסקת הנחה + צילום ספח תעודת זהות לאחר עדכון הכתובת
 • עולה חדש – צילום תעודת עולה + אישור ממקום מגורים קודם שלא קיבל הנחה
 • שוכרים – חוזה שכירות בתוקף לשנה
 • הורים שאינם עובדים – אישור מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי + הבטחת הכנסה
 • אזרח ותיק – אישור קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי
 • חיילים בסדיר – אישור מקצין העיר על תקופת השירות הצבאי + אישור ממקום מגורים קודם + עדכון כתובת
 • שרות אזרחי – אישור על תקופת שירות מרשות השירות הלאומי-אזרחי + אישור ממקום מגורים קודם + עדכון כתובת
 • שרות לאומי – אישור על תקופת שירות מטעם האגודה + אישור ממקום מגורים קודם + עדכון כתובת
 • מקבלי קצבאות ביטוח לאומי / איבה / נכות אי כושר / נכות רפואית – אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבה, כולל אחוזי נכות, סכום הקצבה ותקופת זכאות.

בקשות להנחה ע"ב הכנסות ניתן להעביר דרך מזכירות הישוב או בדואר ישראל, בכתובת: מח' הגביה, מוא"ז מטה בנימין פסגות ד.נ. מזרח בנימין 9062400 או באמצעות פקס שמספרו 1532-9977231. במידה ותהיו זכאים, ההנחה תינתן על החלק בו אתם מתגוררים בלבד.