גן גפן וגן רימון בפסגות
גן שבעת המינים בעטרת
גן דקל בטלמון
גן תאנה בחשמונאים
גן רימון בגבעון החדשה
גן שקד וגן רימון באדם
גן רימון בגבעון החדשה
גן תאנה בעפרה
גנים שקד ודקל בעלי
גנים שקד ודקל בעלי
גן תאנה בשילה
גן שקד וגן רימון באדם
גן שקד וגן רימון באדם
גן שקד וגן רימון באדם
גן שבעת המינים בעטרת
גנים מנורה וחושן בשבות רחל
גן יצהר בחשמונאים
גן תאנה בשילה
גן דקל בטלמון
גן תאנה בעפרה
גן תאנה בחשמונאים