אני

אני מצהיר/ה בזאת כי:

•    לפני / עם הגעתי להתנדבות מדדתי חום ואין לי חום העולה על 38 מעלות
•    חשתי בטוב ב-14 הימים האחרונים - ללא תסמינים של שיעול, חום, וכיו"ב
•    אני לא נדרש להיות כעת בבידוד, ואני לא גר באותו הבית עם מישהו שנדרש לבידוד 
•    ככל הידוע לי לא באתי במגע עם אף חולה מאומת ולא קיבלתי הודעה כי עליי להיכנס לבידוד
•    אני מודע לכך שבמסגרת התנדבותי אני עלול להיות חשוף ללא כוונה לנגיף הקורונה, ובוחר להתנדב מרצוני החופשי על אף הסיכון
•    אני מודע לאחריות המוטלת על כתפיי ומתחייב לשמור על תקנות משרד הבריאות הן במהלך ההתנדבות והן מחוץ לפעילות ההתנדבותית, כל עוד אני ממשיך להתנדב
 
על החתום:

Browser not supported
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעל הלל בטלפון:  02-9700635 או בכתובת  yaelh@binyamin.org.il