בנימין מפרגנת לעסקים!

רוצה שהעסק שלך יופיע בדף הפייסבוק של המועצה? 

בטופס הזה אפשר להירשם לפרויקט #זה_העסק_שלנו 

טרם מילוי הטופס,  אנא וודאו שיש בידיכם תמונה מקצועית, באיכות טובה וכזו שמספרת את הסיפור שלכם. תצטרכו להעלות אותה בסוף.
לאחר מילוי הטופס ובהתאם לשיקול דעת ולעומס בדף הפייסבוק- נעלה גם את העסק שלכם.

שימו לב, מילוי חלקי של השאלון יקשה עלינו לפרסם את העסק שלכם- אנא השקיעו בכתיבה. 

(האם הקורונה הובילה אותך ליצור או לשווק דברים חדשים? האם הקורונה פגעה בעסק?)

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרון קליף רכזת יחידת קידום עסקים בטלפון:  0526321343 או בכתובת SharonK@binyamin.org.il