פרטי המבקש

 

כתובת מען חדש לשינוי

במידה ולא ידוע לך שם הרחוב פנה למזכירות היישוב לבירור.

במידה ולא ידוע לך מספר הבית פנה למזכירות היישוב לבירור.

 
במידה וברשותך ילד שאינו רשום בספח תעודת הזהות או שקיימת אי התאמה בספח, אנא מלא את הפרטים הבאים:

 

יש להוסיף את הקבצים הבאים

במידה ואין בידך אישור תושב יש לפנות למזכירות הישוב. יש לוודא שבאישור התושב שמקבלים מהמזכירות יש שם רחוב ומספר בית.
 
שימו לב- על הטפסים להיות ברורים. לצערנו, לא נוכל לטפל בבקשה ללא הטפסים המתאימים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשגית מזרחי בטלפון 02-9977249 או בכתובת דוא"ל:  sagitmi@binyamin.org.il.