טרם נפתח הרישום למעונות לשנת תשפ"ב.

הרישום למעונות והליך הגבייה מתבצע על ידי המועצה והיא ממשיכה לפקח ולהיות אחראית על המעונות וכן על המערכים החינוכיים והכללים התברואתיים.

שימו לב השנה לראשונה יתבצע הרישום למעונות דרך לינק מאובטח שבו ההורים יזינו את כל הפרטים. על מועדי הרישום למעונות יש לעקוב בפרסומים בכלי התקשורת ובישובים.

במידה ולאחר תקופת הרישום יהיה רישום עודף למעון, תתקיים וועדת קבלה לפי מבחני התמיכה של התמ"ת.

לאחר תקופת הרישום ניתן יהיה להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד דרך קישור שיפורסם.