הרשמה למוסדות המוכש"ר תחל מיום חמישי א' בשבט תשפ"א וימשך עד יום רביעי כ"א בשבט תשפ"א,  14.2.2021 - 3.2.2021.

הרישום יתבצע במוסדות החינוך עם הצגת תעודת זהות. במוסדות ממ"ח ניתן להרשם באתר המועצה.