טופס זה מיועד לפניות למחלקת רכש
שימו לב - יש לפתוח את הפניה בהתאם לסיווג המתאים על מנת שנוכל לתת מענה מיטבי.
 
שינויים בהזמנות-  הגדלה, שינוי מחיר/ כמות/ מע"מ/ סעיף תקציבי וכו'
(הזמנות היוצאות מסעיפי תב"רים- אין לפתוח פניה, יש לפנות ישירות לנעם שטרן).
יש לצרף מסמכים רלוונטיים להזמנה במקביל פתיחת הפניה (הסבר להגדלה+ כתב כמויות/ מלל הסבר לשינוי המבוקש ב'פרטים נוספים')
אישור הזמנות (דחופות בלבד) -  יש להקפיד לפתוח פניות דחופות בלבד ולציין את סיבת הדחיפות.
רכש מוצרים או שירותים- בקשה לרכישות המתבצעות ע"י מחלקת רכש.
רכבי ביטחון ישוביים- העברת תשלום בהקצבות עבור הוצאות רכב הביטחון.
חוזים-  כל בירור בנושא או העברה של חוזים לחתימה.
יצירת קשר- לשאלות כלליות.

 

 


נא פרטו את הבקשה ככל הניתן

אפשרות להוספת קבצים

הוספת הקבצים הינה אופציונאלית ואינה הכרחית לשליחת הטופס. במידה ואין בידך קבצים לצירוף יש לעבור ישירות לכפתור "שלח"