הרישום לבתי ספר יסודיים על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשפ"ב הסתיים.

תושבים חדשים, אשר עתידים לעבור לגור בבנימין, מוזמנים לבצע רישום במחלקת חינוך יסודי, בטלפון 02-9977601 זאת לאחר שינוי הכתובת לבנימין.

לצורך הרישום חובה להצטייד:

  • שתי תעודות זהות של ההורים כולל שני הספחים בהם רשומים פרטי הילדים.
  • טופס ביטול רישום ממינהל החינוך ברשות בה אתם מתגוררים.
  • כאשר ההורים אינם גרים באותה כתובת, ירשמו כתובות שני ההורים.
  • אישור ממזכירות היישוב.

יצירת קשר עם המחלקה