הרישום  לשנת הלימודים תשפ"ב הסתיים.

תושבים חדשים, אשר עתידים לעבור לגור בבנימין, מוזמנים לבצע רישום מול מוסדות החינוך עצמם.

יש ליצור קשר גם עם מחלקת חינוך חרדי במועצה בטלפון 02-9700645 לעדכון וליווי התהליך.