המערכת להגשת בקשה להנחה במעון תיפתח במהלך חודש מאי, המועד המדוייק יפורסם בהמשך.