עזרים לתכנית הם:

  • מפה פיסקאלית
  • מפת סביבה
  • נספח לתכנית תקנונית
  • שכבות מידע

את העזרים האדריכל מבקש ממחלקת תכנון כדי להטמיע כחלק ממסמכי התכנית.

פרטי עורך התכנית

 

 
פרטי התכנית

 

צירוף מסמכים

 

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לאורטל רענן מזכירת מחלקת תכנון בפנייה מקוונת