אירועי החודש

04/10/2018, 8:30

כנס במעבה ההר התשיעי במערב בנימין

16/10/2018,

ערב זמר עם צליל בירן

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
     
1
י"ב חשון ה' תשע"ח
2
י"ג חשון ה' תשע"ח
3
י"ד חשון ה' תשע"ח
4
ט"ו חשון ה' תשע"ח
5
ט"ז חשון ה' תשע"ח
6
י"ז חשון ה' תשע"ח
7
י"ח חשון ה' תשע"ח
8
י"ט חשון ה' תשע"ח
9
כ' חשון ה' תשע"ח
10
כ"א חשון ה' תשע"ח
11
כ"ב חשון ה' תשע"ח
12
כ"ג חשון ה' תשע"ח
13
כ"ד חשון ה' תשע"ח
14
כ"ה חשון ה' תשע"ח
15
כ"ו חשון ה' תשע"ח
16
כ"ז חשון ה' תשע"ח
17
כ"ח חשון ה' תשע"ח
18
כ"ט חשון ה' תשע"ח
19
א' כסלו ה' תשע"ח
20
ב' כסלו ה' תשע"ח
21
ג' כסלו ה' תשע"ח
22
ד' כסלו ה' תשע"ח
23
ה' כסלו ה' תשע"ח
24
ו' כסלו ה' תשע"ח
25
ז' כסלו ה' תשע"ח
26
ח' כסלו ה' תשע"ח
27
ט' כסלו ה' תשע"ח
28
י' כסלו ה' תשע"ח
29
י"א כסלו ה' תשע"ח
30
י"ב כסלו ה' תשע"ח