ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
   
1
ט"ז אייר ה' תשע"ח
2
י"ז אייר ה' תשע"ח
3
י"ח אייר ה' תשע"ח
4
י"ט אייר ה' תשע"ח
5
כ' אייר ה' תשע"ח
6
כ"א אייר ה' תשע"ח
7
כ"ב אייר ה' תשע"ח
8
כ"ג אייר ה' תשע"ח
9
כ"ד אייר ה' תשע"ח
10
כ"ה אייר ה' תשע"ח
11
כ"ו אייר ה' תשע"ח
12
כ"ז אייר ה' תשע"ח
13
כ"ח אייר ה' תשע"ח
14
כ"ט אייר ה' תשע"ח
15
א' סיון ה' תשע"ח
16
ב' סיון ה' תשע"ח
17
ג' סיון ה' תשע"ח
18
ד' סיון ה' תשע"ח
19
ה' סיון ה' תשע"ח
20
ו' סיון ה' תשע"ח
21
ז' סיון ה' תשע"ח
22
ח' סיון ה' תשע"ח
23
ט' סיון ה' תשע"ח
24
י' סיון ה' תשע"ח
25
י"א סיון ה' תשע"ח
26
י"ב סיון ה' תשע"ח
27
י"ג סיון ה' תשע"ח
28
י"ד סיון ה' תשע"ח
29
ט"ו סיון ה' תשע"ח
30
ט"ז סיון ה' תשע"ח
31
י"ז סיון ה' תשע"ח