אירועי החודש

04/10/2018, 8:30

כנס במעבה ההר התשיעי במערב בנימין

16/10/2018,

ערב זמר עם צליל בירן

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
         
1
י"ח סיון ה' תשע"ח
2
י"ט סיון ה' תשע"ח
3
כ' סיון ה' תשע"ח
4
כ"א סיון ה' תשע"ח
5
כ"ב סיון ה' תשע"ח
6
כ"ג סיון ה' תשע"ח
7
כ"ד סיון ה' תשע"ח
8
כ"ה סיון ה' תשע"ח
9
כ"ו סיון ה' תשע"ח
10
כ"ז סיון ה' תשע"ח
11
כ"ח סיון ה' תשע"ח
12
כ"ט סיון ה' תשע"ח
13
ל' סיון ה' תשע"ח
14
א' תמוז ה' תשע"ח
15
ב' תמוז ה' תשע"ח
16
ג' תמוז ה' תשע"ח
17
ד' תמוז ה' תשע"ח
18
ה' תמוז ה' תשע"ח
19
ו' תמוז ה' תשע"ח
20
ז' תמוז ה' תשע"ח
21
ח' תמוז ה' תשע"ח
22
ט' תמוז ה' תשע"ח
23
י' תמוז ה' תשע"ח
24
י"א תמוז ה' תשע"ח
25
י"ב תמוז ה' תשע"ח
26
י"ג תמוז ה' תשע"ח
27
י"ד תמוז ה' תשע"ח
28
ט"ו תמוז ה' תשע"ח
29
ט"ז תמוז ה' תשע"ח
30
י"ז תמוז ה' תשע"ח