ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
1
י"ח תמוז ה' תשע"ח
2
י"ט תמוז ה' תשע"ח
3
כ' תמוז ה' תשע"ח
4
כ"א תמוז ה' תשע"ח
5
כ"ב תמוז ה' תשע"ח
6
כ"ג תמוז ה' תשע"ח
7
כ"ד תמוז ה' תשע"ח
8
כ"ה תמוז ה' תשע"ח
9
כ"ו תמוז ה' תשע"ח
10
כ"ז תמוז ה' תשע"ח
11
כ"ח תמוז ה' תשע"ח
12
כ"ט תמוז ה' תשע"ח
13
א' אב ה' תשע"ח
14
ב' אב ה' תשע"ח
15
ג' אב ה' תשע"ח
16
ד' אב ה' תשע"ח
17
ה' אב ה' תשע"ח
18
ו' אב ה' תשע"ח
19
ז' אב ה' תשע"ח
20
ח' אב ה' תשע"ח
21
ט' אב ה' תשע"ח
22
י' אב ה' תשע"ח
23
י"א אב ה' תשע"ח
24
י"ב אב ה' תשע"ח
25
י"ג אב ה' תשע"ח
26
י"ד אב ה' תשע"ח
27
ט"ו אב ה' תשע"ח
28
ט"ז אב ה' תשע"ח
29
י"ז אב ה' תשע"ח
30
י"ח אב ה' תשע"ח
31
י"ט אב ה' תשע"ח