ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
           
1
כ"א אלול ה' תשע"ח
2
כ"ב אלול ה' תשע"ח
3
כ"ג אלול ה' תשע"ח
4
כ"ד אלול ה' תשע"ח
5
כ"ה אלול ה' תשע"ח
6
כ"ו אלול ה' תשע"ח
7
כ"ז אלול ה' תשע"ח
8
כ"ח אלול ה' תשע"ח
9
כ"ט אלול ה' תשע"ח
10
א' תשרי ה' תשע"ט
11
ב' תשרי ה' תשע"ט
12
ג' תשרי ה' תשע"ט
13
ד' תשרי ה' תשע"ט
14
ה' תשרי ה' תשע"ט
15
ו' תשרי ה' תשע"ט
16
ז' תשרי ה' תשע"ט
17
ח' תשרי ה' תשע"ט
18
ט' תשרי ה' תשע"ט
19
י' תשרי ה' תשע"ט
20
י"א תשרי ה' תשע"ט
21
י"ב תשרי ה' תשע"ט
22
י"ג תשרי ה' תשע"ט
23
י"ד תשרי ה' תשע"ט
24
ט"ו תשרי ה' תשע"ט
25
ט"ז תשרי ה' תשע"ט
26
י"ז תשרי ה' תשע"ט
27
י"ח תשרי ה' תשע"ט
28
י"ט תשרי ה' תשע"ט
29
כ' תשרי ה' תשע"ט
30
כ"א תשרי ה' תשע"ט