בחודשים האחרונים נעשית פעילות מאומצת נוכח הכרעות בג"ץ להריסת בתים בהתיישבות במישורים השונים – הפוליטי, המשפטי, הציבורי, התקשורתי, החברתי-סוציאלי ועוד.

 

אמירתנו הנחרצת כי על ראש הממשלה לקחת אחריות ולקדם פתרון מערכתי כולל נוכח מציאות זו – עומדת בעינה ובמשנה תוקף. אך בשל העובדה כי הדבר טרם נעשה, אנו מחויבים להתייחס להשלכות השונות של ביצוע פסק בג"ץ עם כל התנגדותנו לדבר.

 

באיגרת זו אבקש להקדיש מספר מילים לסוגיית בני הנוער שלנו בעת מאבק, באם נידרש לו.

 

אין זה סוד כי דעות מגוונות יש בהתיישבות ביחס לאופי וסגנון המאבק הראוי בעת כזו. הבדלים וגוונים אלה היו קיימים למן ראשית ההתיישבות. אך בעוד השונות תמיד קיימת הרי שבכל הנוגע לקווים האדומים של המאבק חייבת להיות הסכמה: מחובתנו לנהל מאבק ראוי וממלכתי שאינו חוצה קווים אדומים של נקיטת אמצעים אלימים מול הצבא והמשטרה.

 

במקביל גם אנו פועלים מול גורמי אכיפה אלה על מנת לוודא שגם הם יתנהלו באופן ראוי ובלא לחצות קווים אדומים כפי שראינו לצערנו בעבר.

 

 

בכל מקרה, חשוב להדגיש כי ילדינו אינם שליחינו לעמוד לבדם בחזית המאבק. האחריות למחות ולהיאבק באופן הראוי היא בראש ובראשונה בידי המבוגרים, ההורים, ועל ההורים לקחת אחריות על מעשי הילדים גם בעת התלהטות הרוחות.

 

אנו סומכים על ההורים ועל מנהיגי החינוך – ובכללם ראשי מוסדות, רבנים, מחנכים, רבני יישובים, רכזי נוער – כי יקיימו תהליכי חשיבה ושיח עם הצוותים ועם התלמידים על דרכי ניהול מאבק תוך הדגשת המסרים החינוכיים החשובים, ובהם כבוד הזולת ואהבת ישראל גם בעת מחלוקת, הימנעות מפעילות לא חוקית או מסוכנת, תפילה בעת צרה ועוד.

 

גם על ראשי מוסדות החינוך והמחנכים לעמוד לצד תלמידיהם תוך מתן ליווי ותמיכה, ולא לשולחם למאבקים לבדם במידה והחליטו להשתתף במאבק, וזאת כמובן בהסכמת הוריהם.

 

מניסיון העבר למדנו כי חשוב שהורים והמחנכים יבינו את המשמעויות המורכבות ואת ההשלכות הלא פשוטות שעשויות להיות על בני הנוער ועל עתידם אם יעמדו בחזית המאבק לבדם, ויבהירו זאת לנערים.

 

בני הנוער אינם צריכים לעמוד שם לבדם ללא ליווי, הדרכה ותמיכה של הורים ומחנכים.

 

מטבע הדברים, יש בני נוער שהמצב מסעיר את רוחם ויש שפחות מעורבים בו. יש שנחושים להתייצב נוכח העוול ויש שיימנעו מלעשות זאת. חשוב להיות ערים להלכי הרוח השונים של הנערים והנערות, לעודד דיון ושיח, ולהפנות ילדים ונערים במצבי מצוקה לקבלת סיוע מיועצי בתי הספר ועובדי השירות הפסיכולוגי של המועצה.

 

הבהרות אלה חיוניות, יהיו אשר יהיו פני המאבק הצפוי לנו. ועדיין אנו מתפללים שממשלת ישראל תמצא את הפתרונות ההולמים, וכי מחזה האבסורד של פינוי ועקירה לא יתרחש שוב לנגד עינינו. אחדותנו היא כוחנו.