חתן התנ"ך של בנימין הוא אליצור גרהם מביה"ס נטעים בנים בישוב מבוא חורון. 

בחידון התנ"ך של בנימין שהתקיים ביום שלישי, ז' באדר א', 12.2.19, התכנסו  בתי ספר מרחבי המועצה לחידון שסיכם מערך למידת תנ"ך של 20 בתי ספר ומאות תלמידי כיתות ה'-ו' שלמדו תנ"ך להנאה. השנה נושא החידון היה "למען אחי ורעי..." על אהבת הרע.

14 בתי הספר שנציגיהם השיגו את התוצאות הגבוהות התמודדו על תואר חתן/כלת התנ" ך של בנימין:

במקום הראשון זכה כאמור חתן התנ"ך אליצור גרהם מביה"ס נטעים בנים בישוב מבוא חורון. במקום השני זכה ידידיה שוסהיים מבי"ס נחלת בנימין בעפרה. במקום שלישי זכה ישראל לוי מבי"ס גופנה בנווה צוף. במקום רביעי זכתה תדהר ירדן מבי"ס שילה בנות ובועז יהודה גרון מבי"ס נהג כצאן יוסף בנריה.

ברכת יישר כוח לילדי בנימין, למוריהם, להורים התומכים ולמחלקת חינוך יסודי במועצה.