הרישום לגנים ולכיתה א' החל ביום שני, א' בשבט התש"פ, 27.01.20, ויימשך עד ליום שלישי , ל' בשבט התש"פ, 25.2.20. לנוחותכם הרישום מתבצע מקוון, דרך אתר המועצה, ויתאפשר רק למי שהוריו רשומים כתושבי בנימין בתעודת הזהות.

תושבים שטרם ביצעו שינוי כתובת, מתבקשים לעשות זאת בהקדם. שימו לב, לא תהיה הרשמה דרך מזכירויות בתי הספר או מזכירויות היישובים. 

מוקד רישום טלפוני ייעודי יפעל בתקופת הרישום לעזרה, הדרכה ותמיכה בתהליך הרישום, ומספרו:  02-9977200. המוקד יפעל בימים א' – ה' בין השעות 8:30 – 15:30. לידיעתכם, חוברת רישום מפורטת נשלחה לכל בתי האב בבנימין.

לרישום לחצו כאן

הרישום למעונות מתקיים בע"ה בין התאריכים יום ראשון  2.2.2020,  ז' שבט תש"פ, ליום חמישי 20.2.2020, כ"ה שבט תש"פ. לנוחיותכם הרישום יהיה מקוון, דרך אתר המועצה, ויתאפשר רק להורים שילדיהם רשומים כיום במעון ויש להם הוראת קבע פעילה.

עבור כל שאר הילדים יש לבצע רישום ידני דרך מנהלות המעון. רישום אינו מתקבל ללא הקמת הוראת קבע.

נפתח מוקד טלפוני ייעודי לעזרה, הדרכה ותמיכה ברישום המקוון בימים א'-ה' בין השעות 8:30-15:30 ומספרו: 02-9977200.

לידיעתכם, במידה ויש רישום עודף בכל כיתה מתקיימת ועדת קבלה למעון.