מועצה אזורית בנימין פתחה קו מידע ועדכונים לתושבים החרדים של המועצה בתל ציון, גני מודיעין ואדם.
הקו ישמש למקור מידע שוטף ובימים אלה יעדכן בנושא הקורונה.
מספר הקו: 03-3069999.

ראש המועצה ישראל גנץ, "גאה בתושבים החרדים שלנו ושמח להעניק להם שירות ייחודי ומותאם עבורם"