יישובים רבים הצטרפו לפרויקט הקיץ של המחלקה לתרבות תורנית, "צפנת פענח לימוד מנצח", במסגרתו  ילדי א-ו יעסקו בחופש הגדול בלימוד חווייתי, נושא פרסים, של מסכת "אבות", יצפו בהצגה שהופקה במיוחד לילדי בנימין, ויתכנסו לאירוע סיום גדול בסוף החופש הגדול.