בימים אלה אנו מוסיפים נדבך נוסף במאמצי איכות הסביבה, והפעם בהתאם לחוק האריזות.

החל מהשבוע הבא יוצבו ביישובים פחים כתומים למיחזור אריזות מכל הסוגים, בסמוך למכולות האשפה הרגילות.

הפחים הכתומים מיועדים לפסולת אריזות יבשה- מחומרים שונים: פלסטיק, מתכת וקרטון. במהלך השבוע יחולקו למשפחות בבנימין שקיות קשיחות (שצבען כתום, ומיועדות לשימוש חוזר), המיועדות להשלכת פסולת האריזות הביתית, בטרם ריקון תכולתן לפחים הכתומים.

לשקיות מצורף הסבר מפורט – איזה אריזות מתאים להשליך לפחים הכתומים ואיזה לא. הצלחת המהלך תלויה ברצון הטוב ובאכפתיות של כל אחד ואחת מאתנו. אנא היו אכפתיים לשמירת כדור הארץ ואיכות הסביבה בבנימין.

הצלחת המהלך תלויה ברצון הטוב ובאכפתיות של כל אחד ואחת מאתנו ולכן שיתוף הפעולה של כולנו, תתרום לצלוח את הליך ההטמעה באופן מובנה וישים.