בחודשים האחרונים הוצבו לאורך כבישים מרכזיים ביהודה ושומרון אלמנטים מבטון ועליהם צבועים אותיות ומספרים.

מטרת הסימונים לאפשר לכל מי שנתקל באירוע ביטוחני או אחר לדווח את מיקומו גם ללא היכרות עם השטח על ידי דיווח של האות והמספר שלידו הוא נמצא.

כל אות מייצגת את החטיבה המרחבית בה נמצאים הסימונים. כגון: ״ב 111״ נמצאת בחטיבת בנימין, ואילו ״ע 111״ נמצאת בחטיבת עציון.

 

לחצו על השער לדפדוף בעלון המידע המלא