שנת הלימודים נפתחה השבוע במטה בנימין וברחבי הארץ. את שנה"ל תשע"ו פתחו 22,302 תלמידים בבנימין. 1,607 תלמידים עלו לכיתה א',  כ- 13,000 תלמידים בבתי הספר היסודיים, כ- 3,869 תלמידים ילמדו השנה ב-19 בתי ספר על יסודיים בבנימין.

את השנה פתחו גם בגנים ובמעונות. ב-173 ילמדו 5,354 ילדים. 1.500 תינוקות ופעוטות פתחו את השנה ב-31 מעונות.

ברכת שנת לימודים טובה ופורייה שלוחה לכל תלמידי בנימין, ובמיוחד לילדי בנימין העולים לכיתה א'. שנת לימודים מוצלחת גם למטפלות, לגננות ולצוות הגנים, למורים, למנהלים ולכל העמלים למען חינוך ילדינו.

לכבוד השנה החדשה נבנו מבנים חדשים בחלק ממוסדות החינוך ואף נפתחו מוסדות חינוך חדשים.

מבנים חדשים לממ"ד אהבת תורה באדם, ת"ת ממ"ד נריה, ממ"ד כפר אדומים אשכול בוגר.

לילדי הגנים נבנו שבעה גנים חדשים.

באדם הוקמה חווה חקלאית ובעפרה נפתח מעון יום שיקומי בשיתוף משרד הרווחה, מחלקת הרווחה, ולב בנימין

בנוסף יפתח "מרחב משלב" – פרויקט ניסויי עם בית ספר אוהל שילה לילדים שאינם בחינוך המיוחד אך מתקשים בהתנהלות היומיומית בכיתה. המרחב המשלב יתקיים אחת לשבוע בחוות הסוסים שבגבעת הראל.

 

ברכת מנהל אגף החינוך

הורים, מורים ומורות, תלמידים ותלמידות יקרים

עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ו הבאה עלינו לטובה, אני מבקש לברך אתכם ולאחל לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת. שנה בה כל אחת וכל אחד מכם יצמח ויתגדל, יפתח את אישיותו, מידותיו וידיעותיו בתחומים שונים. שנה בה מערכת החינוך בבנימין תהווה תשתית, תספק מרחב ותגרה את סקרנותכם ותביא לידי ביטוי את יכולותיכם וכישוריכם בתחומים שונים.

אודות לעמל ולהשקעה של הצוותים החינוכיים, שלכם ההורים ושלכם התלמידים, שנת הלימודים שעברה היתה שנה ברוכה בהישגים, פתחנו מרכז למדעים ולאומנות ("מרכז היקו"ם – יצירה, קימות ומדעים) לילדי הגנים וכיתות א', ובמהלך השנה השתתפו בתכנית למעלה מ-700 תלמידי גן. בתי הספר היסודיים השתתפו במיזמים שונים ובתחרויות שונות, ביוזמת אגף החינוך וביוזמת משרד החינוך, כמו יריד החקר במדעים, תחרות רובוטיקה ארצית, חידון ארץ בנימין, אולימפיאדה במתמטיקה ובמדעים, קונצרט שנתי במסגרת תוכנית "מנגנים בבנימין" והגיעו  בהם להישגים מרשימים ומרגשים. כמו כן ארבעה בתי ספר על יסודיים זכו לציון לשבח ממשרד החינוך, על הישגיהם בבחינות הבגרות ועל הישגים בחינוך הערכי. תלמידי בנימין השתתפו בתוכניות התנדבות רבות ומגוונות, ברחבי בנימין ומחוצה לה ותרמו תרומה חברתית משמעותית במסגרת זו.

גם השנה, אנו ממשיכים לצמוח ולהתפתח מבחינת פדגוגית ומבחינה תשתיתית. בשנה זו, נחל בתכנון "תוכנית אב" למערכת החינוך בבנימין, על מנת להתמודד עם הצמיחה המתמדת והגידול במספר התלמידים, על מנת לשפר את איכותה של מערכת החינוך ועל מנת לתת מענה חינוכי מיטבי למגוון הצרכים.

כחלק מהחזון החינוכי שלנו בבנימין, המבקש לתת מענה למגוון כישורים ויכולות, תפתח "חווה חקלאית" בישוב אדם. בחווה ילמדו בתי ספר יסודיים ועל יסודיים והלמידה בה תאפשר לתלמידים לשלב עבודת כפיים, חקר מדעי ולימודים תורניים. כמו כן תפתח השנה תכנית ניסויית "מרחב משלב" שייתן מענה לילדים המתקשים להביא לידי ביטוי את כישוריהם במרחב הכיתתי בלבד ויפתח מעון שיקומי, בשיתוף עם מחלקת הרווחה במועצה, משרד הרווחה, ועמותת לב בנימין שהמעון יפתח בביתה החדש שבישוב עפרה.  

גם מבחינה תשתיתית אנו עושים עוד צעד קדימה. בשנת הלימודים הקרובה, אנו זוכים ב"ה לחנוך שלושה מבנים חדשים לשלושה בתי ספר יסודיים: ממ"ד אהבת תורה בישוב גבע בנימין (אדם), ת"ת ממ"ד בישוב נריה, וממ"ד משלב, אשכול בוגר בישוב כפר אדומים ו-6 כיתות גן חדשות בישובים שונים ברחבי בנימין.

אנו מבקשים לאחל הצלחה ולקדם בברכה את תלמידי הישוב "גני מודיעין", שמצטרפים השנה ליישובי המועצה האזורית מטה בנימין ולתלמידי בנימין.

כמו כן אני מבקש להודות באופן אישי ולאחל הצלחה רבה למנהלי/ות בתי הספר, למחנכים/ות, למורים/ות, שעושים לאורך כל השנה לילות כימים לטובת הצלחת ילדינו.

שנה טובה ומוצלחת

אריאב יוסט

מנהל אגף החינוך