הקפאת מכרז

שם הרשות:                           מועצה אזורית מטה בנימין

מס' מכרז:                              112/2017

שם המכרז:                            בינוי 6 כיתות גן מגרש 310 תל ציון .

מועצה אזורית מטה בנימין, מודיעה בזאת על ביטול המכרז

 

 

שם הרשות:                           מועצה אזורית מטה בנימין

מס' מכרז:                              112/2017

מחיר מסמכים:                      1000 ש"ח

שם המכרז:                            עבודות בינוי 6 כיתות גן מגרש 310 תל ציון

סיווג קבלנים:                        הרשומים עפ"י חוק רישום הקבלנים לעבודות בנאיות, התשכ"ט – 1969, ומסווג לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף ראשי 100 מסוג ג'1 -  תנאי זה  הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

סיור חברות:                           יתקיים ביום רביעי    10/01/2018  בשעה 15:00 – סיור הקבלנים הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

נקודת מפגש:                         נפגשים בסוף רחוב מקור ברוך בתל ציון.

שאלות הבהרה:                     לא יאוחר מיום 17/01/2018 בשעה 12:00
                                                למייל: danit1@binyamin.org.il

מועד אחרון להגשה:              לא יאוחר מתאריך 24/01/2018 עד השעה 12:00 במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין בתיבת המכרזים במועצה.

מען לפרטים:                         מועצה אזורית מטה בנימין, פסגות, ד.נ. מזרח בנימין 90627

 

חזור לעמוד המכרזים