1. מועצה אזורית מטה בנימין מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקת תווי שי בכרטיסים טעונים המכובדים ב 100% מערכם בכל החנויות המכבדות את תווי השי ואשר ניתן לממשם בכל עת למשך 5 שנים לכל הפחות ממועד קבלתם.

 

  1. את תנאי המכרז, מסמכי המכרז ופרטים נוספים ניתן לקבל אצל גב' דנית יזדי – מנהלת מח' מכרזים לאחר הצגת קבלת תשלום על סך  500 ₪ (אשר לא יוחזרו).

 

 

3.   מועד אחרון להגשה: לא יאוחר מתאריך 24/01/2018 עד השעה 12:00 במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין, בתיבת המכרזים במועצה (בישוב פסגות).

 

מען לפרטים: מועצה אזורית מטה בנימין, פסגות, ד.נ. מזרח בנימין 90627

חזור לעמוד המכרזים