דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 11/2021 לעבודות פיתוח ותשתיות מכמש רוויה

שם הרשות:                           מועצה אזורית מטה בנימין

מס' מכרז:                              11/2021

מחיר מסמכים:                      1000 ₪ - ניתן לשלם במח' גביה בטל' 02-9977242                           

שם המכרז:                            עבודות פיתוח ותשתיות מכמש רוויה   

סיווג קבלנים:                        הרשומים עפ"י חוק רישום הקבלנים לעבודות בנאיות, התשכ"ט – 1969, ומסווג לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף ראשי 200 מסוג ג3 -   תנאי זה  הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

סיור חברות:                           יתקיים ביום חמישי בתאריך 08/04/2021   בשעה 13:00 – סיור הקבלנים הינו חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז

                                                מחובתם של המשתתפים לעקוב אחרי הפרסומים המופיעים באתר המועצה בקשר למכרז זה.

נקודת מפגש:                         נפגשים בשער הישוב מכמש.

מועד אחרון להגשה:              לא יאוחר מתאריך 21/04/2021 עד השעה 12:00 במשרדי המועצה האזורית מטה בנימין באזור התעשיה שער בנימין, בתיבת המכרזים בלשכת סיו"ר במועצה .

שאלות הבהרה:                     לא יאוחר מיום 14/04/2021 בשעה 12:00 למייל: danit1@binyamin.org.il

מען לפרטים:                         מועצה אזורית מטה בנימין, א.ת שער בנימין