מאגר ספקים ויועצים דיגטלי 

מכרזי החברה הכלכלית

מכרזי כוח אדם ומודעות דרושים

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
איש צוות למתקני מים טיהור שפכים ותחנות שאיבה לביוב מכרז מס' 81/21 חיצוני 13/01/2022 27/01/2022
מידען/ית תכנוני מכרז מס' 82/21 חיצוני 13/01/2022 27/01/2022
פסיכולוג/ית חינוכי/ת מכרז מספר 04/22 חיצוני 11/01/2022 25/01/2022
מזכיר/ה מחלקת רישוי עסקים ופיקוח עירוני מכרז מס' 79/21 חיצוני 04/01/2022 18/01/2022

עבור לארכיון המכרזים